Tag Archives: MSZ

MSZ-u relacje z Polonią

11 maja 2014

Konstytucja RP w bardzo patetycznych słowach swej preambuły mówi o więzach wspólnoty łączących Polaków żyjących w kraju z rodakami żyjącymi na całym świecie. Wspominając o obywatelach żyjących w kraju oraz ich prawach, nie można było nie wymienić Polonii, liczącej według różnych szacunków, około 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Słowa konstytucji to jedno, zaś praktyka wdrażania ich w życie to drugie. (więcej…)