Tag Archives: Laponia

Problem współczesnej tożsamości etnicznej na przykładzie ludu Saamów zwanych Lapończykami

5 marca 2014

Czy język odziedziczony po dziadach, albo miejsce pochodzenia warunkują to, kim właściwie jesteśmy? Od wielu dziesięcioleci w Europie dominuje polityka ujednolicania przepisów prawa,  języka  i kultury. Strategia unifikacyjna, pogłębiona przez procesy migracyjne spowodowała kryzys tożsamościowy wśród wielu społeczności. Jednak w ostatnim czasie w krajach europejskich można zaobserwować wyraźny renesans tożsamości regionalnych i etnicznych. (więcej…)