Tag Archives: ekonomia

Oblicza agresora

22 marca 2014
Oblicza agresora 
Paweł Zyzak

Śledząc amerykańskie kanały informacyjne można odnieść wrażenie, że w USA mówi się za szybko i za szybko blednie zainteresowanie teraźniejszością. Na różne sposoby można oceniać ten pęd czy pogoń za informacją, ale godzi się przyznać, że z tamtej perspektywy łatwiej pojąć w jakim punkcie historii jesteśmy. (więcej…)

Hucpa przy Kisielu

15 lutego 2014
Nagroda Kisiela - (fot. kisiel.wprost.pl)

19 stycznia br. zostały rozdane „Nagrody Kisiela”, wśród tegorocznych laureatów znalazł się przedsiębiorca Dariusz Miłek oraz: wybitny przedstawiciel myśli konserwatywno-liberalnej Adam Michnik i rasowy wolnorynkowiec Jacek Rostowski. (więcej…)