Paweł Zyzak

Dr Paweł Zyzak

Historyk, publicysta; absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student na Uniwersytecie Wiedeńskim. Zajmuje się XX-wiecznymi dziejami Polski i Stanów Zjednoczonych oraz współpracą polityczną, związkową i ekonomiczną pomiędzy oboma krajami. Prowadzi badania w zakresie Sowietologii i Kremlinologii. Interesuje się dziejami Polaków w ZSRS, na „bliskich” i „dalekich” Kresach, po 1918 roku.

W przeszłości stypendysta The Institute of World Politics w Waszyngtonie oraz The Albert Shanker Institute – American Federation of Teachers. Uczestnik Cold War Studies Program na Uniwersytecie Harvarda. Autor książek: Lech Wałęsa – idea i historia. Biografia legendarnego przywódcy Solidarności do 1988 roku (2009; 2010 – Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza, Nagroda im. Jacka Maziarskiego), Gorszy niż faszysta (2011), Tajemnica Wilczego Jaru (2013).

Prywatnie pasjonat podróży samochodowych i pieszych. Zwolennik pięknych krajobrazów, dobrego kina i zmagań z rzeczywistością. Góral, ale otwarty na kontakty z ludności nizinną, także Hanysami (patrz poniżej).


Paweł Nowakowski

Dr Paweł Nowakowski

Historyk, teolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie; wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Wielokrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej oraz rządu włoskiego. W 2007 r. powołany przez MEN do zespołu eksperckiego z przedmiotu historia, opracowującego zmianę podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W latach 2008-2009 r. w redakcji TVP „Historia”. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz książek: Kioto, Warszawa 2011, Santiago de Compostela, Warszawa 2011 oraz Poczet najznamienitszych Polaków (Kraków 2005).

Zainteresowania husytyzmem nie uczyniły go heretykiem, a zachwyt kulturą japońską nie podważył poczucia przynależności do cywilizacji łacińskiej. Wychowany na Śląsku nie widzi potrzeby porzucania polskości, a studiując i pracując w Krakowie stara się krzewić stosunek do czasu i pracy wyniesiony ze Śląska. Przez krótki czas prowadził historyczne programy telewizyjne, telewizji jednak nie ogląda. Przeciwników wysłuchuje, ale nie jest im posłuszny.


ZDJĘCIEPrawnik, żonaty, dwójka dzieci, 34 lata (obecnie, tj. ur. w 1981 r.). Mieszka w Bielsku-Białej, ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie, zawodowo prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu ochrony przeciwpożarowej i energetyki (OZE).

W sferze moralnej konserwatysta – wieloletni członek gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, w sferze gospodarczej zwolennik gospodarki rynkowej, kapitalizmu i liberalizmu, zwolennik dostępu do broni palnej – członek Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni i Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Broni.


Tomasz Graff

Dr Tomasz Graff

Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się historią Kościoła w dobie średniowiecza, kulturą staropolską i dziejami rodzinnych Wadowic. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, autor, redaktor i współredaktor 10 książek, w tym: Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku; Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu (Kraków, 2010).


Kornel Kwiatek

Kornel Kwiatek

Prawnik; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie aplikant radcowski. Od zawsze pasjonat historii i nauk z nią powiązanych. Z zamiłowania podróżnik, zwolennik autostopu, tanich sposobów podróżowania, które, jego zdaniem, pozwalają na lepsze poznanie lokalnej ludności, jej kultury i zwyczajów. Podróżując, najczęściej wybiera miejsca mniej popularne jako cele wyjazdów wakacyjnych. W 2013 roku odbył samotną wyprawę autostopem do Iranu. W najbliższej przyszłości planuje również odwiedzić środkowoazjatyckie państwa byłego ZSRS – Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan.


03 - KopiaFilip Bauman

Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Archiwista w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na stanowisku zastępcy Głównego Inwentaryzatora. Podstawowe zainteresowania to historia polityczna, komparatystyka cywilizacyjna, kryzys Cywilizacji Zachodniej, religioznawstwo, filozofia, teologia, lotnictwo wojskowe oraz architektura i urbanistyka. Bardziej tematycznie: głębsze rozważania nad dziejami krajów bałkańskich i Turcji oraz problematyką etyki i kultury w ujęciu globalnym. Hobbystycznie opracowuje w zarysie projekty rewitalizacji i rekonstrukcji zabytkowych centrów polskich miast.


Szymon Pilarz

Szymon Pilarz

Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2006-2010 pracował jako analityk w Kancelarii Prezydenta RP. Z zamiłowania podróżnik, fotograf amator oraz pielgrzym. Zafascynowany pieszymi peregrynacjami do Santiago de Compostela, którymi zajmuje się naukowo, a także praktycznie.


Jarosław Roś

Jarosław Roś

Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 2006-2010 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor i współautor artykułów i opracowań z zakresu historii najnowszej. Obecnie fotograf oraz nauczyciel historii i geografii w polonijnej szkole w Paryżu. W czasach zamierzchłej młodości planował zostać archeologiem, ale finalistów Olimpiady Historycznej bez egzaminów przyjmowano tylko na historię… Spróbował więc i mu się spodobało. W czasie studiów i jakiś czas po nich zdarzało mu się nawet napisać jakieś artykuły naukowe ze swojej dziedziny, ale od czasu kiedy przeczytał, że „jedno zdjęcie jest warte więcej niż 1000 słów”, wrodzone lenistwo i małomówność pchnęły go do zainteresowania się fotografią. We Francji ceni najbardziej to, że w tutejszych supermarketach można dostać więcej rodzajów sera, niż tylko Gouda i Rolada Ustrzycka – pozostałe zalety tego kraju uważa za przereklamowane.


Jarosław Jarosz

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej i Uniwersytetu Opolskiego, na wydziale ekonomicznym. Zajmuje się Kaukazem i polityką Unii Europejskiej.


Mariusz Wojski

Absolwent prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zajmuje się problematyką II wojny światowej.


Regina Chorobik

Absolwentka filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się problemami przekładu oraz współczesną literaturą ukraińską.


Mateusz Gruchel

Absolwent stosunków międzynarodowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej Im. W. Korfantego w Katowicach. Zajmuje się problematyką współczesnego piractwa.