Koniec wojny ukraińsko-ukraińskiej?

22 lutego 2014

Eskalacja ukraińskiego konfliktu na linii rząd – opozycja zmieniła Majdan w miejsce walki zbrojnej. Według oficjalnych danych biura prasowego Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy od godz. 10:20 18 lutego do godz. 18:00 21 lutego 2014 r. po pomoc medyczną do służb pogotowia ratunkowego i instytucji ochrony zdrowia zwróciło się 589 poszkodowanych. W wyniku prowadzonych starć śmierć poniosło (lub zostało uznanych za zaginione) 77 osób.

Zawieszenie broni

Na Majdanie protestujący, opozycjoniści i duchowieństwo żegnają śpiewem ofiary ostatnich wydarzeń. Pod scenę zostały przyniesione trumny z ciałami zabitych. Jutro odbędą się pogrzeby w ich rodzinnych miastach. Modlitwy i śpiewy są przerywane przemowami aktywistów.
Obecni na Placu Niepodległości wygwizdali liderów opozycji, którzy przekazali informację o rezultatach prowadzonych rozmów. Wypowiedź przywódcy partii UDAR przerwał jeden z przedstawicieli sił zbrojnych, domagając się usunięcia ze stanowiska Wiktora Janukowycza do godziny 10:00 22 lutego. W przeciwnym razie protesujący przystapią do zbrojnej ofensywy.
Następnie na scenie pojawił się lider organizacji Prawy Sektor, Dmytro Jarosz, który ogłosił, że nie złoży broni dopóki Janukowycz nie poda się do dymisji. „Prawy Sektor wzywa wszystkich obecnych na Majdanie do kontynuowania wspólnej walki przeciwko reżimowi okupacji wewnętrznej. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za dalsze rozprzestrzenianie się rewolucji ukraińskiej. Chwała Ukrainie!” – podsumował Jarosz.
Inna antyrządowa grupa, Automajdan, również wskazuje dymisję Janukowycza jako podstawowy warunek porozumienia. Oprócz tego w swoich postulatach domaga się ujawnienia i ukarania wszystkich odpowiedzialnych za zabójstwa, uwolnienia skazanych oraz umożenia postępowania śledczego przeciw aktywistom Automajdanu i innych ugrupowań protestujących, pomocy poszkodowanym ze strony państwa, podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE i likwidacji nielegalnego ugrupowania Berkut.

Porozumienie

Jak wiadomo 21 lutego przywódcy trzech frakcji opozycyjnych podpisali z prezydentem porozumienie w sprawie zażegnania kryzysu na Ukrainie. Według nich ma ono zapobiec rozszerzaniu się konfliktu. Po osiągnięciu kompromisu między stronami, Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła szereg decyzji w sprawach, które wysunęła opozycja: powrót do Konstytucji z 2004 roku (i w perspektywie jej reforma), usunięcie ze stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych Witalija Zacharczenki, zwolnienie aresztowanych aktywistów a także pomoc poszkodowanym i rodzinom ofiar. Oprócz tego sporządzono ustawę, zgodnie z którą będzie możliwe uwolnienie byłej premier Julii Tymoszenko. Nie udało się natomiast osiągnąć porozumienia względem dymisji prezydenta Janukowycza. Zgodził się on jedynie na przyspieszone wybory prezydenckie w grudniu tego roku.

Regina Chorobik
Autorka jest absolwentką filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się problemami przekładu oraz współczesną literaturą ukraińską.

Dodaj komentarz